Tytuł projektu: „Wsparcie spółki G2 Transport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w zakresie zapewnienia płynności finansowej i bieżącej działalności w związku ze spadkiem obrotów i trudnościami finansowymi, które wystąpiły na skutek pandemii COVID19”

Cele projektu: celem projektu jest wsparcie spółki G2 Transport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w zakresie zapewnienia płynności finansowej i bieżącej działalności.

Planowane efekty: Utrzymanie działalności przez okres trzech miesięcy.

Wartość projektu: 331347,63 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 331347,63 zł