POLITYKA PRYWATNOŚCI
G2 TRANSPORT SP. Z O.O. SP.K. oraz G2 TRANSPORT SP. Z O. O.
( serwis https://g2transport.com )

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych.
I. Administrator danych.
Administratorem danych osobowych jest:
• komandytariusz: G2 TRANSPORT SP. Z O.O. SP.K. zarejestrowana w Rzezawa ul. Przemysłowa 26, 32-765 Rzezawa, NIP:8681968071 posiadający wpis do rejestru KRS: 0000663038 zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Kraków Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
oraz
• spółka: G2 TRANSPORT SP. Z O. O. zarejestrowana w Rzezawa ul. Przemysłowa 26, 32-765 Rzezawa, NIP: 8681972575 posiadająca wpis do rejestru KRS: 0000754134 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Kraków Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

reprezentowane przez zarząd w osobach:
Irena Joanna Pająk – Prezes Zarządu, Jarosław Karol Pająk – Prezes Zarządu,
II. Dane kontaktowe
Dane kontaktowe: wspólny punkt do kontaktu do Administratora Danych:
e-mail: iod@g2transport.com oraz kadry@g2transport.com, tel. +48 14 6113630
Administrator nie powołał inspektora ochrony danych osobowych.
III. Informacje ogólne
Dane osobowe są zbierane i przetwarzane, tylko jeśli otrzymamy je od Państwa dobrowolnie, np. jako część wymaganych informacji w mailu niezbędnych do otrzymania oferty świadczenia naszych usług oraz po wyrażeniu przez Państwa zgody na ich przetwarzanie a także w przypadku przesłania w ramach otwartej rekrutacji wraz z odpowiednimi zgodami. Otrzymane informacje są przetwarzane, między innymi, w celach wskazanych poniżej:
 aby odpowiedzieć na Państwa zapytanie,
 w celu prowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu na stronie,
 w celu podjęcia działań do zawarcia umowy, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody także w przyszłych procesach rekrutacyjnych,
 w celu prowadzenia postepowań o ustalenie, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi,
 do prowadzenia właściwej obsługi klienta i do administracji danymi klientów,
 do celów marketingowych i prowadzenia badań rynku,

Państwa dane osobowe przetwarzane są w zakresie:
 imię i nazwisko,
 adres e-mail,
 opcjonalnie numer telefonu,
 opcjonalnie adres,

IV. Uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych
1. Administrator przetwarza informacje dotyczące użytkowników serwisu https://g2transport.com, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku [RODO] oraz krajową ustawą o ochronie danych osobowych , a także ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.
2. Administratorem danych osobowych użytkowników, o których mowa w punkcie 1 jest Administrator. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora stanowi zgoda użytkownika udzielana w toku składania zapytania za pomocą formularza umieszczonego na stronie https://g2transport.com oraz poprzez klauzulę zawartą w przesyłanym CV.
3. Użytkownik w dowolnym momencie może odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych osobowych lub mailowo na wspólny punkt do kontaktu: e-mail: iod@g2transport.com oraz kadry@g2transport.com. Wycofanie zgody nie wpływa jednakże na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
4. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących użytkownika organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim oraz w punktach drugim i trzecim informacje dotyczące użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody użytkownika.
5. Każdy Użytkownik ma prawo do wystąpienia do Administratora danych osobowych z żądaniem:
• przekazania pełnych informacji o przetwarzaniu danych osobowych,
• sprostowania danych osobowych,
• ich trwałego usunięcia,
• ograniczenia ich przetwarzania,
• wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu,
• przeniesienia ich danych osobowych,
Administrator danych osobowych spełni dane żądanie, jeżeli spełnione zostaną ustawowe przesłanki warunkujące skorzystanie z niego. Uprawnienia te mogą być realizowana przez użytkownika poprzez wysłanie żądania na adres siedziby Administratora danych osobowych lub na wspólny punkt do kontaktu: e-mail: iod@g2transport.com oraz kadry@g2transport.com. Użytkownik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
6. Każdy użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) Warszawa, ul. Stawki 2, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących użytkownika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Zobowiązujemy się, że bez dodatkowej zgody, nie będziemy udostępniać Państwa danych osobowych firmom, ani osobom trzecim. Nasi pracownicy i partnerzy są zobowiązani do zachowania poufności i ochrony Państwa danych osobowych poprzez właściwe postanowienia umowne.
8. Wobec obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z przepisów prawa podatkowego, dochodzenia i ochrony przed roszczeniami /podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt c RODO/ ,dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, jak i okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją celu, w jakim zostały nam przekazane.

V. Cookies
1. Co to jest plik „Cookie”?
„Cookies” (Ciasteczka) są to pojedyncze, małe pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.

2. W jakim celu strona internetowa korzysta z plików „Cookies”?
Pliki „cookie” używane na stronie internetowej umożliwiają odpowiednią personalizację wyświetlanych na stronie informacji i zaprezentowanie treści dostosowanej do potrzeb użytkownika. Stosujemy Ciasteczka w celu dostosowywania i poprawiania sposobu działania witryny, a także do mierzenia skuteczności przeprowadzanych akcji na witrynie oraz do celów statystycznych. Ciasteczka pozwalają dodatkowo badać upodobania użytkowników i tym samym podnosić jakość naszych usług. Nie wykorzystujemy Ciasteczek, aby kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty, maila czy telefonu.

3. Jakich plików „Cookies” używamy?
W ramach Serwisu stosowane są plików: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Pliki tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

4. Czy mogę zrezygnować z akceptowania cookies?
Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem ciasteczek są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla użytkownika. Większość używanych przeglądarek domyślnie akceptuje Ciasteczka. Jednakże użytkownik, może ustawić tak przeglądarkę, by móc odrzucać prośby o przechowanie ciasteczek w ogóle lub wybranych ciasteczek. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. Zanim zdecydujesz się zmienić domyślne ustawienia pamiętaj jednak, że wiele Ciasteczek pomaga podniesieniu wygody korzystania ze strony. Wyłączenie Ciasteczek może mieć wpływ na to jak będzie się wyświetlać nasza strona w Twojej przeglądarce.

Zarząd Spółek:
Irena Joanna Pająk (G2 TRANSPORT SP. Z O.O. SP.K.)
Jarosław Karol Pająk (G2 TRANSPORT SP. Z O. O.)

EDIT PAGE